ویدیو

آخرین اخبار

اسامی قبول شدگان نمونه مردمی

کیوان درویش نتاجکیوان رضایینیما فلاحجواد حجازیانمحمد حسین قدم زادهامیر عباس محبيرضا شایعشهريار الیاسی

اسامی قبولی تیز هوشان سال 92-91

سروش جهانیانامير  احمد احمدپورعلي فرمان  زاده امير حسين ناصریمير سعید شفیعیامیر عباس محبيامير حسين مهدي تبارمحمد حسین قدم زاده

اخبار محبوب

بچه ها پس انداز کنید

برای پس انداز کردن فرزندتان چه کارهایی انجام میدهید؟ ______________ بر روی لینک مورد نظر کلیک (downloads/moshaver/pasandaz.pdf)نمایید.

****باز آمد بوی ماه مدرسه****

با فرارسیدن فصل پاییز رنگارنگ , بهار مدرسه فرا می رسد مدرسه که در تنهایی تابستان بی قرار آمدن دانش آموزان بود  تا با خنده ها و شیطنت های خود رنگ...